Intressanta artiklar

Ny typ av kommunikationsbyrå, DI 081210
http://www.webbkampanj.com/di/20081210/?a=ODEuMjI5LjgzLjI2OjIwMDgxMjExMTAzNjQ2Og%3D%3D&b=MGQ3ZGY4MTJmMmY4N2E2MWU5ZWMxOTRjNzEzMjNlY2U%3D&placard=1

Ungdomars medievanor DI 081211, sid 7
http://www.webbkampanj.com/di/20081211/?a=ODEuMjI5LjgzLjI2OjIwMDgxMjExMTA0MjUzOg%3D%3D&b=MmQzY2U5ZTZhYTUzMTk4ZDI1M2I2ZjgwZjlhMmIzYjM%3D&placard=1

Cloud Computing
http://www.cioinsight.com/c/a/Strategic-Tech/Cloud-Computing-Anything-as-a-Service/

Mäts ROWI - Return On Web Investment?

Varumärkets positionering och summan på nedersta raden påverkas både direkt och indirekt av hur företaget upplevs på Internet. Det kräver relevanta beslutsunderlag, bl a i form av statistik från Internetnärvaron.


Börja med att ta fram och titta på information om:

1. Antalet besökare*/månad

2. Hur ofta en och samma besökare besöker webbplatsen

3. Tid som en genomsnittsbesökare tillbringar på webbplatsen

4. Antal relationer som skapats;
tex emailförfrågningar, intresseanmälningar via formulär, prenumeranter på nyhetsbrev eller ifyllda beställningsformulär.

5. Besökarens beslutsprocess fram till köpbeslutet,
tex när någon väl besöker en butik är de kanske redan väl pålästa och har redan bestämt sig för vilken produktvariant de ska köpa. Det kräver ett annat bemötande i butiken än om någon kommer in spontant och inte är påläst.Titta mer på trender än på de absoluta talen.

Jämför gärna siffrorna med hur många kundkontakter företagets representanter(säljare) gör och vad resultatet blir. Hur många direkta avslut, prospekts eller Ja, tack – till att skicka information eller ta ny kontakt?


Glömda indirekta effekter minskar det upplevda värdet

Innan Internet fanns nöjde man sig med att då och då mäta effekten av marknadsaktiviteter. Säljarens arbete har mer eller mindre alltid mätts.

Att mäta effekten av marknadsaktiviteter är fortfarande förhållandevis kostsamt trots effektiva digitala datainsamlingsmetoder. Säljarens arbete är direkt kopplat till intäkter vilket ofta motiverar kostnaden för att mäta.

På Internet är det ganska enkelt och billigt att mäta/logga en besökares avtryck på resan från annonsexponering till ifyllt formulär. Men tänk på att dessa loggar/siffror endast visar den direkt mätbara effekten. Då dessa siffror är lättare att få tillgång till, så blir det dessa siffror som används.

Det är då lätt att man ”glömmer” indirekta effekter som ökad kännedom, tydligare positionering, telefonsamtal, mailförfrågningar, besök i fysiska lokaler eller att den som inte klickar på annonsen besöker webbplatsen vid senare tillfälle.

Det finns undersökningar som visar att ca 5 gånger fler än de som klickar på annonsen besöker webbplatsen senare och det kan ske en timme eller flera dagar senare. Det finns exempel på företag som dömt ut stora bannerkampanjer pga ”dålig klickfrekvens”. Några veckor senare märker företaget en ”oförklarlig ökning” av besökare i företagets varuhus. En effekt som senare kunde härledas till bannerkampanjen.

*) Med ”besökare” avses ”unika webbläsare” inte unika individer. Att t ex två personer kan använda samma dator och att en IP-adress kan representera många individer i ett datanätverk, gör att man inte kan sätta relationen 1:1 mellan besökare och individer.


Vad kan man mäta?

Mätandet underlättas om man skiljer på input, webbplatsen och resultat:

1. Input – Hur många besöker webbplatsen och hur kom de dit?
Allt från försäljningsaktiviteter, annonsering i både print och webb, webbadress som skrivs i browsern till sökningar i sökmotorer och digitala kataloger genererar besök på en sajt.

2. Inne på webbplatsen – Vad gör besökarna på webbplatsen?
Hur många vänder på startsidan, hur många går in? Var går de in? Hur länge stannar de? Var lämnar de sajten mm.

3. Resultat - Värden som besöken tillför ägaren av webbplatsen:

- Ökad kännedom
- Rätt intryck
- Tydligare positionering.
- Starkare varumärke.
- Feedback till produkt- och tjänsteutveckling.
- Leads – Tex anmälningar till nyhetsbrev.
- Prospekt – Namn och kontaktuppgift på någon som visat intresse och vill fortsätta dialogen.
- Försäljning – Beställning görs direkt på webbplatsen.
- Betalning genomförs på webbplatsen.


Vilka verktyg behöver man?

För att få en så rättvisande bild av vilka värden närvaron på Internet tillför bör man kombinera statistik från traditionella undersökningsmetoder, statistik från ekonomi och affärssystem samt statistik från specialverktyg som mäter digitala kommunikationsprocesser.

Loggfil på webbservern
Loggfilen mäter mycket av det som sker på webbplatsen. Antal besökare, varifrån kom besökaren, var besökaren gick in, var besökaren gick ut, tid för besöket mm. Loggfilen når man vanligtvis genom att logga in på en speciell webbsida.Tala med den som sköter driften av er webbserver när ni vill aktivera och läsa loggfilen.

Annonsdistributionssystem
När du annonserar på Internet styrs visningen av din annons av ett avancerat distributionssystem. Dessa system kan ofta leverera detaljerad statistik om en besökares resa från annons till en webbplats. Lite mer avancerade system kan även visa vilka vägar besökaren tog genom webbplatsen men det kräver i de flesta fall anpassningar av webbplatsen.

Analysverktyg för besökarbeteende
För att kunna utveckla webbplatser och styra stora besökarflöden kan det vara värdefullt att i detalj mäta hur besökarna beter sig. För detta ändamål finns det ett flertal avancerade verktyg att tillgå.

Exempel

Google Analytics

Admeta

ProspectFinder

Omniture

Sökmarknadsföring

Här några källor till grundläggande kunskap om sökmarknadsföring:


Kunskap om sökmedier (Sveriges annonsörer)
"Sökbibeln"


Ordlista:
www.joinsimon.se/ordlista/

1. BUILD INTERNET STRATEGIES:

- Leverage existing internet strategy?
- Create a new strategy?

Let us guide you.


Contact:

Odd Klofsten
Strategic Internet Advisor,
focusing on sales and marketiing

+46 708 225 72 43
odd.klofsten@oddmarketing.se

2. TRIM & OPTIMIZE INTERACTION

- Optimize digital sales and marketing processes?
- Analyse your digital processes and get advise?
- List what todo and technical specifications for digital production.
- Monitor web projects

Start this now!

Contact:

Odd Klofsten
Strategic Internet Advisor,
focusing on sales and marketiing

+46 8 559 25 877
odd.klofsten@oddmarketing.se

3. CREATE RESULTS

- Strategic- and/or operational Management
- eSales
- eMarketing
- eProjekt Management

Now!


Contact:

Odd Klofsten
Strategic Internet Advisor,
focusing on sales and marketiing

+46 8 559 25 877
odd.klofsten@oddmarketing.se

4. BECOME EDUCATED & INSPIRED

- Speeches
- Coachning
- Workshops
- Tailormade

Come to us, or let us come to you.


Contact:

Odd Klofsten
Strategic Internet Advisor,
focusing on sales and marketiing

+46 8 559 25 877
odd.klofsten@oddmarketing.se

Interaktionsdesign - "Lotsande säljsamtal"

Den som letar efter något på Internet har ofta kort om tid, är rastlös och kräsen. Den startsida, eller presentation i träfflista på sökmotor, som inte slår an rätt ton direkt, ratar man.

Kan man på startsidan slå an rätt ton direkt och servera det besökaren förväntar sig så behöver inte besökaren leta eller välja en gång till. För många val (mer än 3-5) på startsidan kan göra besökaren förvirrad. Det är bättre direkt servera det vi vet målgruppen söker.

Sedan finns det ju den typ av besökare som har gott om tid eller går systematiskt tillväga och gärna vill ha översikt direkt. Den typen av besökare får också sitt behov tillfredsställt genom att ett klick på en minimerad ”Meny” visar hela menyn, som också fungerar som en sajtkarta.

”Lotsande samtal” och hög ”servicenivå”
Vi vill att besökaren ska gå in på ett visst ställe på sajten och följa en tänkt väg genom sajten utan att för den skull känna sig tvingad att göra det. Jämför med, att när du besöker IKEA så lotsas du genom varuhuset via en ”väg” som IKEA har valt att du ska gå. Hur ”vägen är dragen” genom varuhuset är baserat på både, vad, hur och när, IKEA vill att vi som besökare ska exponeras för något, och vad studier av IKEAs kunders upplevelser och köpbeteende visar. Man vill maximera försäljningen utan att besökaren känner sig tvingad till något.

Presentera informationen på sajten så att varje avdelning/ produktpresentation ”suffleras” av relaterad information och kontaktinformation till ”rätt” person ifall besökaren har frågor. Med en sådan interaktionsdesign kommer besökaren uppleva att relevant information ”serveras” på rätt sätt vid rätt tillfälle och behöver man hjälp så finns den snabbt och enkelt tillhands.

Vanligt vs Nytänkande
Står ert företag för bl.a. nytänkande och innovation kan valet att välja ett lite annorlunda sätt att möta besökaren på hemsidan också upplevas positivt, piggt, enkelt och vaket.

” - Vad skönt, lätt och enkelt det känns att komma till den här sajten. Den pratar direkt till mig, jag känner igen mig och sajten relaterar till de frågeställningar jag har”, detta ska besökaren gärna känna direkt. För många synliga val i en meny motverkar den upplevelsen.

Verktyg för säljare
En sajten av denna typ liknar kanske mer en PPT-presentation än en traditionell hemsida. Vi har skapat vägar genom sajten, det finns en början och ett slut, det finns bläddringspilar och sidnummer i nederkant. Säljarna kommer kunna demonstrera med sajten, den blir ett komplement eller kanske till och med kan ersätta PPT-presentationerna.Vill du att vi ska skapa "lotsande säljsamtal" på er sajt?Odd Klofsten
Internetstrateg,
med fokus på försäljning och marknadsföring.

+46 70 225 72 43
odd.klofsten@oddmarketing.se

Webdemos - Verktyg för att dela skärm

Här några verktyg för att kunna demonstrera on-line. Mycket användbart när man vill "sitta bredvid och visa" för någon som sitter på andra sidan jordklotet eller i huset brevid.


www.gotomeeting.com

www.glance.net

www.netviewer.se

www.illutel.com/se

www.activalive.com/

www.adobe.com/acom/connectnow


Vill du att vi ska berätta mer om möjligheterna så kontakta oss:

Odd Klofsten
info@oddmarketing.se
+46 8 559 25 877