We boost your return on web investments

Strategy, Trim, Result and Education are all services from Odd Marketing that focus on boosting your online sales- and marketing activities. And did you know that online sales and marketing at the same time boosts your offline sales? Read more..


Contact: Phone +46 70 225 72 43
Email: odd.klofsten@oddmarketing.se

Business Concept

Boost customers sales by helping management to optimise and boost the effect of digital communication.


Contact: Phone +46 70 225 72 43
Email: odd.klofsten@oddmarketing.se

Assignments

Här några av de uppdrag vi genomfört


Affärsdata, http://www.ad.se/
Alacarte, www.alacarte.se
Apis, http://www.apis.se/
Bisnode
Boatwasher Sweden AB www.boatwasher.se
Catella, http://www.catellafonder.se/
Chambersign, http://www.chambersign.se/
Dagens Industri, http://www.btbpocket.com/
Dagens Media, http://www.dagensmedia.se/
DirectMemo, http://www.directmemo.se/
Dokumera, http://www.dokumera.se/
Ecolean, www.ecolean.com
Founders Alliances http://www.foundersalliance.com/event/19april2005/index.htm
Frances Broman, http://www.francesbroman.com/
Hilanders, http://www.hilanders.se/
Kommittén för sökmedier (KSM), http://ksmannons.blogspot.com/2007/08/1-inledning.html
Language Army
Max Ström Förlag, http://www.maxstrom.se/
Pocketklubben, http://www.pocketklubben.se/
Sanel AB, http://www.sanyo.se/
StockholmMediaWeek, http://www.stockholmmediaweek.com/
Sveriges Mediebyråer, http://www.sverigesmediebyraer.se/
Sveriges Annonsörer, Talare på frukostklubbarTidningsutgivarna/Nätmät
United Brokers, http://www.unitedbrokers.se/

How to boost your return on web investment

What would you like to do?

1. BUILD INTERNET STRATEGIES:
- Leverage existing internet strategy?
- Create a new strategy?
2. TRIM & OPTIMIZE
- Optimize digital sales and marketing processes?
- Analyse your digital processes and get advise?
- List what todo and technical specifications for digital production.
- Monitor web projects3. CREATE RESULTS
- Strategic- and/or operational Management
- eSales
- eMarketing
- eProjekt Management4. BECOME EDUCATED & INSPIRED
- Speeches
- Coachning
- Workshop
- Tailormade
Contact:

Odd Klofsten
Phone: +46 70 225 72 43Internet för ledningsgruppen - Affärsstödjande närvaro på Internet


I dag lönar det sig att investera i hemsidan

Majoriteten av beslutsfattarna i näringslivet är i dag uppkopplade mot Internet och är aktiva användare. Den digitala kommunikationen har i dag mycket stor räckvidd, både i antal individer och exponeringstid under dygnet. Internet är i dag en kostnadseffektiv kanal för dialog med kunder och prospekts. Men, det kräver att den används på rätt sätt.


Första intrycket sätts på Internet

Allt fler beslut processas med information och intryck hämtade på Internet. Oavsett om man är ett tjänsteföretag som säljer komplexa tjänster, bokföringsbyrå, järnaffär eller flygbolag, blir det i snabb takt allt mer avgörande hur företaget upplevs på Internet.


Hemsidan förväntas spegla företaget.

Det handlar inte bara om hur sidan ser ut utan även om hur interaktionen/dialogen upplevs. Det kan jämföras med när företagets säljare träffar en potentiell kund för första gången. Även då är första intrycket avgörande.


Skapa en ”säljfokuserad närvaro på Internet”

En affärstödjande närvaro på Internet är en optimal mix av webbplatser, e-mail, webbannonsering och sökbarhet, som är synkroniserad med och effektivt stödjer företagets övriga sälj- och marknadsföringsprocesser.


Internetnärvaron - ett skyddsnät som fångar upp tappade affärer.

Hemsidan fångar upp intresse och frågor, bygger relationer och ber om kontaktinformation. Med besökarens tillåtelse, kan dialogen fortsätta per telefon eller genom att parterna träffas. Kommunikationsformen styrs bl a av situationen, vad för typ av tjänst eller produkt som erbjuds.

En advokatfirma kan på hemsidan t ex ge enklare råd för att bygga nya relationer och för att visa på kunskap och generositet. När frågorna blir mer komplexa, personliga eller konfidentiella, krävs kanske ett personligt möte eller ett telefonsamtal. Har hemsidan gjort ett kompetent och relevant intryck, är sannolikheten stor att besökaren ger sig tillkänna via ett e-mail eller ett telefonsamtal.

Internetnärvaron kan ses som ett skyddsnät under företagets traditionella försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Ett skyddsnät som fångar upp de prospekts och de avslut som företagets säljare via telefon och/eller personliga besök inte lyckades fullfölja.
Rätt hanterad, fångar internetnärvaron även upp konkurrenters misslyckade kundbearbetning. En startsida som inte lockar in en förstagångsbesökare får heller inte några återbesök.

Igenkänning i alla kanaler
Upplevelsen av företaget på Internet, bör inte skilja sig från upplevelsen i den fysiska världen. Se till att man känner igen sig överallt i alla gränssnitt mot omvärlden.


Är Internetstrategin förankrad i ledningsgruppen?

Enbart en företagsledning med ett strategiskt tänkande och ansvar, kan leda de webb-designers, IT-experter på databaser, nätverkskommunikation, affärssystem och IT-säkerhet som behövs.

Det är nödvändigt att ledningsgruppen ser och förstår Internets möjligheter och hot då Internetnärvaron ställer krav som ofta ligger på en strategisk nivå. I strategin måste ingå en omformning av affärsmodellen, dvs, hur vi utvecklar affärer med befintliga kunder – eller en del av dem – och prospekts.
Contact: Odd Klofsten
Phone: +46 70 225 72 43
Email: odd.klofsten@oddmarketing.se

Samverkar er digitala kommunikation?


Optimal närvaro på Internet är en mix av webbplatser, e-mail, webbannonsering och sökbarhet som stödjer företagets försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter och är tillgängliga via både datorer och telefoner.

För att få maximal nytta av sin närvaro på Internet, kan det underlätta om man ser de olika delarna samt förstår hur de fungerar och samverkar.


1.Webbplatsen tillgänglig i både dator och mobiltelefon

Använd olika kombinationer av webbplatser för att uppnå syftet med företagets digitala kommunikation. Kombinera kampanjsajter med företagssidor eller en e-shop med eller utan koppling till affärssystemet eller återförsäljarstöd. I det fall själva leveransen/konsumtionen av tjänsten sker online, kan i vissa fall en asp-lösning vara lämplig.

Surfa med mobiltelefonen
Gör er webbplats, delar av er webbplats eller någon digital tjänst tillgänglig via mobiltelefon, t ex en kort företagspresentation eller Frågor & Svar.


2. Sökbarhet

För att snabbt och enkelt hitta webbplatsen på internet bör man bland annat:
a) Analysera vad målgruppen använder för begrepp och nyckelord för att söka information inom företagets verksamhetsområde.
b) Göra en grundläggande metataggning av webbplatsernas start- och undersidor.
c) Registrera webbplatserna i relevanta sökmotorer och kataloger. Både digitalaoch tryckta varianter, t ex Eniro med eniro.se.


3. Registrera domänamn

Registrera flera relevanta domännamn som associeras med verksamhetsområdet för att differentierat möta olika målgrupper och segment. Relevanta domännamn påverkar också sökbarheten i sökmotorerna. Söker målgruppen efter t ex vingmuttrar, är det klokt att registrera en domän som innehåller ordet vingmutter.

NIC-SE står för driften av det nationella registret för .SE. Vid registrering av domännamn under .se måste man anlita ett av NIC-SE:s ombud.


4.Webbannonsering

På Internet finns det många sätt att annonsera. För att avgränsa och tydliggöra skillnaden mellan sökbarhet och webbannonsering, kan man säga att 2a-c ovan är ”sökbarhet” och att ”köpa sökord” på en sökmotor är att annonsera.


5. E-mailkommunikation - Sidfot, direktlänkar, nyhetsbrev och eDM.

a) Sidfoten i ett mail, är en bra bärare av budskap. Se till att ha kontaktinformation i sidfoten. Gärna med logga och telefonnummer först, följt av e-mailadress och webbsida och övriga uppgifter. Använd en enhetligt sidfot för alla anställda.
b) I mailet kan man med fördel länka direkt till rätt avdelning på en webbplats genom direktlänkar, tex http://www.f%c3%b6retagsnamn.se/tj%C3%A4nstnr3.
c) E-mailutskick, eDM, är ett bra komplement till DM och kan ibland med fördel ersätta traditionella utskick.


6. SMS,MMS mm

SMS och MMs kan användas för att kommunicera både text, bild, ljud eller film samt bära information för att genomföra betalningar t ex betalsättet Premium-SMS.
Contact:
Phone: +46 8 556 263 26
Email: odd.klofsten@oddmarketing.se

Grundare & Nätverk

Odd Marketing är grundat av Odd Klofsten och bygger sin verksamhet på många års erfarenhet av försäljning, marknadsföring, paketering och utveckling av såväl tjänster som produkter online.

Vi har ett stort nätverk av kompetenta personer och tillgång till verktyg för produktion av koncept som ökar och effektiviserar kundens försäljning och marknadsföring online.

Odd Klofsten har tidigare verkat som affärsutvecklare på Bonnier Affärsinformation (nu http://www.bisnode.com/) och som marknadschef och affärsutvecklare på Dagens Industris nättidning http://www.di.se/ .


Kontakt:
+46 70 225 72 43
odd.klofsten@oddmarketing.se