Grundare & Nätverk

Odd Marketing är grundat av Odd Klofsten och bygger sin verksamhet på många års erfarenhet av försäljning, marknadsföring, paketering och utveckling av såväl tjänster som produkter online.

Vi har ett stort nätverk av kompetenta personer och tillgång till verktyg för produktion av koncept som ökar och effektiviserar kundens försäljning och marknadsföring online.

Odd Klofsten har tidigare verkat som affärsutvecklare på Bonnier Affärsinformation (nu http://www.bisnode.com/) och som marknadschef och affärsutvecklare på Dagens Industris nättidning http://www.di.se/ .


Kontakt:
+46 70 225 72 43
odd.klofsten@oddmarketing.se

No comments: