Internet för ledningsgruppen - Affärsstödjande närvaro på Internet


I dag lönar det sig att investera i hemsidan

Majoriteten av beslutsfattarna i näringslivet är i dag uppkopplade mot Internet och är aktiva användare. Den digitala kommunikationen har i dag mycket stor räckvidd, både i antal individer och exponeringstid under dygnet. Internet är i dag en kostnadseffektiv kanal för dialog med kunder och prospekts. Men, det kräver att den används på rätt sätt.


Första intrycket sätts på Internet

Allt fler beslut processas med information och intryck hämtade på Internet. Oavsett om man är ett tjänsteföretag som säljer komplexa tjänster, bokföringsbyrå, järnaffär eller flygbolag, blir det i snabb takt allt mer avgörande hur företaget upplevs på Internet.


Hemsidan förväntas spegla företaget.

Det handlar inte bara om hur sidan ser ut utan även om hur interaktionen/dialogen upplevs. Det kan jämföras med när företagets säljare träffar en potentiell kund för första gången. Även då är första intrycket avgörande.


Skapa en ”säljfokuserad närvaro på Internet”

En affärstödjande närvaro på Internet är en optimal mix av webbplatser, e-mail, webbannonsering och sökbarhet, som är synkroniserad med och effektivt stödjer företagets övriga sälj- och marknadsföringsprocesser.


Internetnärvaron - ett skyddsnät som fångar upp tappade affärer.

Hemsidan fångar upp intresse och frågor, bygger relationer och ber om kontaktinformation. Med besökarens tillåtelse, kan dialogen fortsätta per telefon eller genom att parterna träffas. Kommunikationsformen styrs bl a av situationen, vad för typ av tjänst eller produkt som erbjuds.

En advokatfirma kan på hemsidan t ex ge enklare råd för att bygga nya relationer och för att visa på kunskap och generositet. När frågorna blir mer komplexa, personliga eller konfidentiella, krävs kanske ett personligt möte eller ett telefonsamtal. Har hemsidan gjort ett kompetent och relevant intryck, är sannolikheten stor att besökaren ger sig tillkänna via ett e-mail eller ett telefonsamtal.

Internetnärvaron kan ses som ett skyddsnät under företagets traditionella försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Ett skyddsnät som fångar upp de prospekts och de avslut som företagets säljare via telefon och/eller personliga besök inte lyckades fullfölja.
Rätt hanterad, fångar internetnärvaron även upp konkurrenters misslyckade kundbearbetning. En startsida som inte lockar in en förstagångsbesökare får heller inte några återbesök.

Igenkänning i alla kanaler
Upplevelsen av företaget på Internet, bör inte skilja sig från upplevelsen i den fysiska världen. Se till att man känner igen sig överallt i alla gränssnitt mot omvärlden.


Är Internetstrategin förankrad i ledningsgruppen?

Enbart en företagsledning med ett strategiskt tänkande och ansvar, kan leda de webb-designers, IT-experter på databaser, nätverkskommunikation, affärssystem och IT-säkerhet som behövs.

Det är nödvändigt att ledningsgruppen ser och förstår Internets möjligheter och hot då Internetnärvaron ställer krav som ofta ligger på en strategisk nivå. I strategin måste ingå en omformning av affärsmodellen, dvs, hur vi utvecklar affärer med befintliga kunder – eller en del av dem – och prospekts.
Contact: Odd Klofsten
Phone: +46 70 225 72 43
Email: odd.klofsten@oddmarketing.se

No comments: