Odd Marketing och IT-Marketing bildar emcege

2010-07-05

Odd Marketing har under flera år samarbetat med Pär Hellström och IT-Marketing.
Bolagens verksamheter både överlappar och kompletterar varandra varför ett fördjupat samarbete har inletts.
Det gemensamma bolaget emcege har bildats.
Läs mer på www.emcege.se